ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Ανεξάρτητα με τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση της κλήσης eCall, το μήνυμα αποστέλλεται στο κέντρο εξυπηρέτησης, το οποίο: -Λαμβάνει αυτόματα το μήνυμα -Επικοινωνεί με το όχημα μέσω της αμφίδρομης επικοινωνίας που αποκαθίσταται -Επικοινωνεί με τις αρμόδιες αρχές (αστυνομία, πυροσβεστική, ασθενοφόρα) και συντονίζει τις ενέργειες διάσωσης.
 
 
 
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Το μήνυμα που μεταφέρεται μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, αναγνωρίζεται από τον πάροχο ως μια κλήση έκτακτης ανάγκης στον αριθμό 112. Ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας προωθεί την κλήση 112 από το όχημα στο κατάλληλο κέντρο εξυπηρέτησης σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Επίσης ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί αμφίδρομη γραμμή τηλεφωνικής επι κοινωνίας μεταξύ του οχήματος και του κέντρου εξυπηρέτησης.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Η κλήση eCall μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε αυτόματα από κάποιο αισθητήρα του οχήματος είτε χειροκίνητα με το πάτημα ενός κουμπιού μέσω μιας συσκευής του αυτοκινήτου που έχει πρόσβαση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και στέλνει ένα μήνυμα που περιλαμβάνει κωδικοποιημένα τη θέση του οχήματος, τα χαρακτηριστικά του οχήματος και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση του οχήματος.
 
 
 

Το Έργο

Το ερευνητικό Έργο eΚΛΗΣΗ στοχεύει στην υλοποίηση και επίδειξη μιας εθνικής πιλοτικής εφαρμογής του ευρωπαϊκού αυτόματου συστήματος κλήσης έκτακτης ανάγκης στα αυτοκίνητα (ευρέως γνωστό με το όνομα “eCall”).

Γενική αρχιτεκτονική του συστήματος e-call 

Το Έργο eΚΛΗΣΗ, το οποίο συντονίζει το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) με τη συμμετοχή της COSMOTE και της Space Hellas, αναμένεται να προετοιμάσει το έδαφος στην Ελλάδα για την υποχρεωτική εφαρμογή του eCall, η οποία θα είναι υποχρεωτική για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2014.

Στόχος του συστήματος eCall είναι να γίνεται με αυτόματο τρόπο η ειδοποίηση για ένα τροχαίο ατύχημα, οπουδήποτε στην Ευρώπη, με τα ίδια τεχνικά πρότυπα και την ίδια ποιότητα υπηρεσίας μέσα από τη χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και τον ενιαίο Ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112.

Η χρήση του eCall αναμένεται να μειώσει τη σοβαρότητα των τραυματισμών και να σώσει ανθρώπινες ζωές, μέσω της έγκαιρης ενημέρωσης για έκτακτα συμβάντα κατά τη διάρκεια της οδήγησης, μειώνοντας δραστικά τους χρόνους επέμβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της έγκαιρης ενημέρωσης για έκτακτα συμβάντα κατά τη διάρκεια της οδήγησης, επιταχύνοντας με τον τρόπο αυτό την απόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και μειώνοντας τις συνέπειες μη έγκαιρης αντιμετώπισης συμβάντων, όπως θανατηφόρα τροχαία, σοβαροί τραυματισμοί και «ρύθμιση» κυκλοφορίας.

Η υπηρεσία eCall και η Υλοποίησή της

Η κλήση eCall μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε αυτόματα από κάποιον αισθητήρα του οχήματος είτε χειροκίνητα με το πάτημα ενός κουμπιού.
Η μονάδα εντός του αυτοκινήτου θα είναι μια συσκευή πρόσβασης στο δίκτυο, η οποία θα ανιχνεύει πότε μια πυροδότηση του eCall έχει ενεργοποιηθεί, οπότε κατά την πραγματοποίηση ενός ατυχήματος το σύστημα θα καθορίζει αυτόματα αν πρέπει ή όχι να πυροδοτήσει το eCall.
Ανεξάρτητα με τον τρόπο που θα γίνει η ενεργοποίηση, η ειδοποίηση μεταφέρεται μέσω δικτύου κινητής επικοινωνίας στο κατάλληλο κέντρο εξυπηρέτησης (ευρέως γνωστό με το όνομα “Public Safety Answering Point – PSAP”), σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Η ειδοποίηση αναγνωρίζεται από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας ως μια κλήση έκτακτης ανάγκης του τύπου 112 (με πληροφορίες για την ταυτοποίηση της γραμμής και της θέσης του καλούντος), την οποία περιβάλλει ένα ελάχιστο σύνολο δεδομένων. Το PSAP λαμβάνει, διαχειρίζεται και αξιολογεί τις κλήσεις eCall και ακολούθως εκτελεί τις κατάλληλες για την περίπτωση ενέργειες.
 

Γενική αρχιτεκτονική και λειτουργία του συστήματος eCall

Στο πλαίσιο του Έργου eΚΛΗΣΗ, το ΕΠΙΣΕΥ έχει αναλάβει την υλοποίηση του συστήματος εντός του οχήματος, το οποίο και θα εξοπλίσει κατάλληλα για το σκοπό αυτό.
Η COSMOTE, ως πάροχος κινητής τηλεφωνίας στο Έργο eΚΛΗΣΗ, έχει αναλάβει την αναγνώριση και εγκατάσταση της κλήσης έκτακτης ανάγκης (112) και τη μετάδοση του ελάχιστου συνόλου δεδομένων στο κέντρο εξυπηρέτησης.
Τέλος, η Space Hellas έχει αναλάβει την πιλοτική υλοποίηση του PSAP.